قبل از خرید حیوانات خانگی به چه نکاتی باید توجه داشته باشید؟