درباره ما

پاپی کت یک ایده در مورد حمایت و مراقبت و نگهداری و تربیت صحیح حیواناتی است که نیازمند ما هستند.

ایده ای برای زندگی با استرس کمتر،حس برتر،روحیه بالاتر و اعتماد به نفس بیشتر با کمک حیوانات.

حیوانات خانگی و خیابانی موجوداتی بسیار ارزشمندتر از کالا و دنیای تیره اقتصاد ما انسانها هستند.این ایده ورای تمام زشتیهای دنیای انسانها به زیباتر شدن زندگی به کمک حیوانات پرداخته و باعث میشود زیبایی های بیشتری از دنیا را لمس کنیم.

ما با این تفکر قوم به عرضه تمام محصولات مورد نیاز حیوانات خانگی و خیابانی برداشته و با کمترین نگاه اقتصادی سعی زندگی در جهان برتری داریم.

در تمامی فروشگاه های پاپی کت به گرمی پذیرای شما و حیوانانتان بوده و با تمام توان و اطلاعات خود ماده به مشاوره ،خدمت و کمک به شما هستیم.